Kontakty

Fakturačné údaje:

  • Názov organizácie: Pontis n.o.
  • Sídlo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
  • IČO: 37925121
  • DIČ: 2022553291
  • IČ DPH: SK2022553291 (registrácia podľa §7a)
  • Obchodný register: v registri mimovládnych neziskových organizácií pod registračným číslom OVVS−3789/245/2008−NO